Portál Moodle bol aktualizovaný dňa 15.8.2021. Poruchy, neočakávané správanie portálu, prípadne chýbajúce preklady hláste na copko @ spseke.sk.