Portál momentálne funguje v testovacej verzii, preto sa môže občas stávať, že niečo, čo ste pred tým videli, teraz nevidíte a naopak 😅😇